O nás:

Naše rodinná farma se nachází cca 4km od Nymburka směrem na Sadskou. Leží těsně před obcí Zvěřínek vlevo 400 m od hlavní silnice.

Můj otec zakoupil hospodářství po zesnulém majiteli roku 1979. K hospodářství náleželo 2,5 ha půdy a šest dojnic.

Hospodařit v tehdejší době nebylo nic jednoduchého. Například mléko od soukromého zemědělce mlékárna nesvážela přímo. Otec proto musel mléko vozit do JZD. Teprve tam ho převzala mlékárna.

Po sametové revoluci se hospodářství rozrůstalo až na dnešních 60 hektarů a 30 až 50 kusů skotu.


Po roce 1990 nastala divoká léta. Pro nás byla ve znamení problémů s mlékárnou. Ta si již sice mléko vykupovala přímo, ale neplatila včas a to nám způsobovalo nemalé potíže. Ty v roce 2000 vygradovaly, když ze dne na den přestala mléko odebírat úplně.

li jsme spousty mléka a stáli jsme s otcem znovu na začátku. Co dál? Začali jsme zkoušet po domácku mléko zpracovávat sami pro svou potřebu. Mléko, čerstvé sýry, máslo chutnalo nejen celé rodině, ale i kamarádům a známým. Vyráběli jsme čisté produkty bez přídatných látek, dochucovadel, zahušťovadel, škrobů… Vrátili jsme výrobkům jejich typickou chuť.

V roce 2006 nahradila mého otce manželka Radka. Navázali jsme tam, kde on se svou prací skončil. Rozšířili jsme výrobu, Radka přinesla nové nápady.

Časem jsme chtěli víc než jen domácí výrobu bez možnosti nabídnout výrobky širší veřejnosti. V roce 2016, po absolvování prvního sýrařského kurzu jsme se rozhodli zbudovat novou sýrárnu. Na podzim téhož roku jsme začali řešit veškerou legislativu, velikost a uspořádání prostor, technologií a povolení.

Na jaře 2019 jsme zkolaudovali v našem rodinném domě novou sýrárnu s prodejnou, která splňuje všechny veterinární a hygienické normy.

Přijďte, věříme, že chuť našich výrobků osloví i Vás.
RODINNÁ FARMA
ROZVOZ AŽ DO DOMU