Prodej z farmy a sýrárna:
Prodejna i sýrárna jsou součástí areálu farmy.

Zde můžete ochutnat i zakoupit veškeré naše výrobky.
RODINNÁ FARMA
ROZVOZ AŽ DO DOMU